deA | Zonnepark Woudhuis

Meer biodiversiteit

Statkraft is één van de partijen die een zonnepark-plan ontwikkelt. Het betreft een perceel in de hoek van de A50 en de spoorlijn richting Deventer. De oppervlakte van het park is in totaal 28 hectare, waarvan 20 hectare met zonnepanelen. We geven met het park de lokale biodiversiteit een impuls door de realisatie van 5 hectare natuur, aansluitend op Landgoed Woudhuis. De openheid van het gebied blijft behouden door het park op afstand van de Woudhuizerweg en op ooghoogte te plaatsen (1.45 meter). Struweelhagen zorgen ervoor dat het zonnepark grotendeels aan het zicht onttrokken wordt.

Lokaal eigendom

Statkraft en lokale energiecoöperatie deA werken toe naar 50% lokaal financieel eigendom. Na vergunningverlening en subsidietoekenning wil deA een deel van het park overnemen van Statkraft, om daarmee financiële deelname van bewoners mogelijk te maken. deA doet graag mee onder de volgende voorwaarden: bewoners worden meegenomen in het proces, financiële participatie is mogelijk en er is een goede aanpassing aan natuur en landschap. Wat deA betreft voldoet Zonnepark Woudhuis aan deze voorwaarden en de coöperatie is benieuwd hoe u hier tegenaan kijkt.