De tijd is aangebroken dat deA aan de slag wil gaan met windenergie. Daarom roepen we al onze leden op om deel te nemen in een op te richten werkgroep. De manier waarop we “aan de slag willen gaan met windenergie” is nog open en wordt uiteindelijk door de ALV bepaald.

Een goede voorbereiding is belangrijk voor een gedragen voorstel. De inhoud van dat voorstel staat nog open en kan variëren van “nee, we willen geen windturbines in ons werkgebied” tot “ja, we willen met alle betrokkenen samenwerken aan een zo soepel mogelijke realisatie van X windturbines”.

Die voorbereiding willen we doen in de vorm van een Werkgroep Wind en daarom zoeken we leden die in deze werkgroep de mogelijkheden gaan onderzoeken van windenergie in ons werkgebied.

We hebben inmiddels enkele leden gericht benaderd met deze vraag omdat zij naar onze inzichten specifieke belangstelling kunnen hebben voor deze werkgroep. Daarnaast doen we deze algemene oproep aan alle leden. Wij nodigen iedereen van harte uit om mee te denken. In januari willen we de definitieve uitnodigingen voor een eerste bijeenkomst versturen. In die eerste bijeenkomst wordt in samenspraak duidelijker hoe we verder gaan.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben voordat je beslist, neem dan gerust contact op met Arien Scholtens via arien@de-a.nl of 06817667546.