We vroegen alle politieke partijen in Apeldoorn wat ze willen doen op het gebied van duurzame energieopwek in Apeldoorn. Wat wil het CDA?

Brief aan gedeputeerde staten

Het verkiezingsprogramma