Zon voor Huur

Wat is de winst voor mij bij Zon voor Huur?

De winst voor u is dat u “gratis” zonnepanelen op uw woning krijgt en daar elk jaar 20% van de opbrengst van krijgt . Bij zes zonnepanelen is dat minimaal €50,- per jaar.

Zonder dat u zelf investeert, verdient u jaarlijks geld!

Krijgt mijn woning meer punten door de zonnepanelen?

De plaatsing van zonnepanelen verbetert de energie-index van de woning en dit kan leiden tot een beter energielabel en tot meer punten voor de woning.

Het aantal punten van de woning bepaalt de maximaal redelijke huur. De vraag of de zonnepanelen tot meer punten en dus tot een hogere huur kunnen leiden is een terechte vraag.

Dit punt heeft deA uitvoerig met de Apeldoornse woningcorporaties besproken. Contractueel is vastgelegd dat de Apeldoornse woningcorporaties de huur niet zullen verhogen vanwege de plaatsing van zonnepanelen. Dit is ook terecht omdat deA eigenaar van de zonnepaneleninstallatie is en niet de woningcorporatie. Daarnaast zou het ook beteken dat de huurder dubbel zou betalen voor de zonnepanelen.

Kortom: de zonnepanelen leiden niet tot een huurverhoging!

 

Is Zon voor Huur gratis?

Voor niets gaat de zon op!

De zonnepanelen krijg je “gratis” op de woning. Vervolgens zorgen de zonnepanelen ervoor dat je energierekening fors lager wordt. Van deze opbrengst is 20% voor jou. Daarnaast betaalt je aan deA een vergoeding voor het gebruik van de zonnepaneleninstallatie. Deze vergoeding is 80% van de opbrengst.

Moet ik de zonnepanelen schoonmaken?

Nee, u hoeft de zonnepanelen niet schoon te maken.

Een regenbui af en toe zorgt ervoor dat de zonnepanelen schoon blijven. Daarnaast meet deA de opbrengst van de zonnepaneleninstallatie op afstand. Mocht de opbrengst op de een of ander manier teruglopen dan neemt deA actie.

Zijn er ook nadelen aan Zon voor Huur?

Er zijn eigenlijk geen nadelen. Het enige nadeel is wellicht dat er een installateur in de woning moet zijn om zonnepanelen op het dak via de omvormer aan te sluiten op de meterkast.

Gaat het project door als ik de enige belangstellende ben?

De zonnepanelen worden pas geplaatst als een ruime meerderheid van de bewoners per blok meedoet. Het financiële voordeel voor de huurders kan deA anders niet waarmaken. Voordeel ontstaat door het inkopen van grotere aantallen zonnepanelen en door de besparing op de installatiekosten als op een dak voor meerdere woningen in één keer alle zonnepanelen gelegd kunnen worden.

Kan ik als huurder de zonnepaneleninstallatie ook kopen?

Nee, zolang de woning verhuurd wordt, is dit niet mogelijk.

Wanneer weet ik of het project voor mijn woningblok doorgaat?

deA bepaalt aan de hand van getekende belangstellingsformulieren of er voldoende mensen mee willen doen. Als een ruime meerderheid van een woningblok mee wil doen, maken we samen een gebruikersovereenkomst. Op het moment dat een meerderheid van de bewoners in een blok de overeenkomst heeft getekend, zal deA het traject starten om de zonnepaneleninstallatie te plaatsen.

Wat gebeurt er als de zonnepanelen meer opwekken dan ik gebruik?

Deze situatie kan ontstaan als u minder elektriciteit op jaarbasis gebruikt dan wat de zonnepanelen jaarlijks opwekken. In het geval van zes panelen levert de zonnepanelen-installatie circa 1.200 kWh per jaar op. Als de jaarrekening minder dan 1.200 kWh bedraagt, krijg je voor de teveel geproduceerde stroom bij de meeste energieleveranciers ook een lagere vergoeding.

Een positieve uitzondering is deA (in samenwerking met Greenchoice).  deA betaal je voor de teveel geproduceerde stroom dezelfde prijs als je betaalt aan deA voor je stroom. Deze regeling geldt tot 1.000 kWh teveel geproduceerde stroom. Met deA als energieleverancier zit je dus altijd goed.

Overigens is het natuurlijk fantastisch als je meer duurzame energie opwekt dan je gebruikt! En dat is dan ook precies de reden dat deA daar ook voor wil betalen.

Wat moet ik regelen met mijn huidige energieleverancier?

U kunt gewoon bij uw huidige energielevering energie blijven afnemen. U moet wel aan uw energieleverancier doorgeven dat u met zonnepanelen zelf stroom opwekt. U kunt dan gelijk het bedrag van uw maandelijkse voorschotnota laten verlagen.

U kunt natuurlijk ook altijd overstappen naar deA (in samenwerking met Greenchoice) voor de levering van uw energie. Voordeel is dat u dan ook direct de vergoeding voor het gebruik van uw zonnepaneleninstallatie via uw energierekening kunt verrekenen. Wel zo makkelijk!

Kan ik zelf ook zonnepanelen aanbrengen?

De woningcorporaties staan niet toe dat huurders van corporatiewoningen zelf zonnepanelen aanbrengen. De belangrijkste reden daarvoor is dat de montage vakkundig plaats moet vinden. Verder vinden de woningcorporaties het belangrijk dat het geen “rommeltje” op het dak wordt.

Wat gebeurt er als er onderhoud aan het dak plaatsvindt?

deA maakt afspraken met de eigenaar over het onderhoud aan het dak. Bij het aanbrengen van een nieuwe dakbedekking kan dit tot gevolg hebben dat de zonnepanelen voor korte tijd worden verwijderd. De opbrengstverliezen zijn in financiële zin zijn echter zeer beperkt en worden om die reden niet extra verrekend.

Wat is de duur van de gebruikersovereenkomst?

De gebruikersovereenkomst wordt afgesloten voor zolang je de woning huurt.

Hoe wordt de vergoeding voor de zonnepaneleninstallatie verrekend?

De vergoeding voor de zonnepaneleninstallatie wordt per maand via automatische incasso geïnd. Uitgaande van zes zonnepanelen met een opbrengst van €250,- per jaar is de vergoeding die u betaalt aan deA €200,- per jaar (80% van €250,-). Per maand wordt er dan dus een bedrag van €16,67 van uw rekening afgeschreven. Belangrijk te vermelden is dat daar een maandelijkse verlaging van €20,83 van uw energierekening tegenover staat.

Op het moment dat je de gebruikersovereenkomst met deA aangaat is het handig om ook direct het voorschotbedrag bij je energieleverancier te verlagen.

Als deA (in samenwerking met Greenchoice) uw energieleverancier is (wordt) dan wordt de vergoeding verrekend via uw energierekening. Wel zo handig!

Kan ik gebruikersovereenkomst opzeggen als ik de huurwoning verlaat?

Als je de huur van de woning opzegt, kun je gelijk de gebruikersovereenkomst voor de zonnepaneleninstallatie opzeggen.

Is het plaatsen van zonnepanelen niet veel gedoe?

Het leggen van de zonnepanelen op het dak gebeurt buiten de woning en levert weinig overlast op. Verder wordt er een gaatje geboord in het dak. Het verdere timmer- en boorwerk blijft beperkt tot een eventuele leiding naar de meterkast en het ophangen van de omvormer.

Je moet wel thuis zijn als de zonnepanelen-installatie geplaatst wordt. En de meterkast of zolder moet bereikbaar zijn om de omvormer op te kunnen hangen.

Wat is de invloed van schaduw?

Als er schaduw valt op een bepaalde plek van het dak, dan beïnvloedt dat niet alleen het paneel dat daar toevallig ligt, maar het hele systeem gaat dan minder opwekken. De situaties waarin deze kansen bestaan, worden vooraf ter plaatse beoordeeld en besproken.

Wat is een omvormer?

Een omvormer is nodig om de opgewekte gelijkstroom van de zonnepanelen in 240 Volt wisselstroom om te zetten voor gebruik. deA garandeert de goede werking van de omvormer.

De afmetingen van de omvormer zijn ongeveer  45 x 35 x 20 cm.

Maakt de omvormer geluid?

Er zijn omvormers die geluid maken omdat ze een ventilator nodig hebben. De omvormers die deA plaatst hebben geen ventilator en maken nauwelijks geluid.

Zijn zonnepanelen veilig?

Ja, zonnepanelen zijn veilig. Bovendien zorgt deA er voor dat er zonnepanelen van A-kwaliteit op uw woning gelegd worden.

Is de opbrengst van de zonnepanelen gegarandeerd?

deA laat alleen zonnepanelen installeren van een goede en bewezen kwaliteit, inclusief opbrengstgaranties. Bovendien volgt deA de opbrengst van de zonnepanelen op afstand om direct in te kunnen grijpen als er een storing optreedt of in het geval de opbrengst achterblijft.

Kan ik als eigenaar van een koopwoning ook meedoen?

Ook eigenaren van koopwoningen in een blok met huurwoningen kunnen meedoen. Zij kunnen de zonnepaneleninstallatie onder dezelfde voorwaarden “huren” als huurders van woningen. Daarnaast worden zij in de gelegenheid gesteld om de zonnepaneleninstallatie tegen kostprijs te kopen als dat hun voorkeur heeft.

Wat gebeurt er als ik de woning verkoop?

Als een woning met een zonnepaneleninstallatie van deA verkocht wordt zijn er twee opties:

  • Optie één is dat de volgende eigenaar de gebruikersovereenkomst overneemt.
  • Optie twee is dat de zonnepaneleninstallatie met de woning mee verkocht wordt.

deA ontvangt in het geval van optie twee een in de gebruikersovereenkomst vastgelegd bedrag dat bepaald wordt door de resterende levensduur van de zonnepaneleninstallatie.

Kan ik ook energie afnemen bij deA?

Ja dat kan, de lokale energie wordt geleverd via onze partner Greenchoice. Greenchoice biedt de coöperatie een jaarlijkse vergoeding namens jou om nog meer te kunnen doen op lokaal niveau. Door energie af te nemen via onze energiecoöperatie help je actief mee Apeldoorn te verduurzamen. Voor de prijs hoef je het niet te laten.

Voordeel is verder dat u dan ook direct de vergoeding voor het gebruik van uw zonnepanelen-installatie via uw energierekening kunt verrekenen. Wel zo makkelijk!

Is deA goedkoper dan andere energiebedrijven?

Voor onze 100% Apeldoornse energie betaal je wat het kost en niet meer. In de praktijk blijken wij vaak zelfs goedkoper dan andere aanbieders.

Betaalt deA de boete als ik overstap naar deA?

Als je een energiecontract voor een vaste termijn heeft waarin een boeteclausule is opgenomen dan betaalt deA deze boete niet bij het tussentijds openbreken van dit energiecontract. In dat geval adviseren wij na afloop van de vaste contractstermijn over te stappen naar deA.

In sommige gevallen blijkt de overstap naar deA zelfs met boete nog voordeel op te leveren.

Waarin verschilt energiebedrijf deA van bijvoorbeeld NUON?

deA is geen commercieel bedrijf. Wij zijn een coöperatie en hebben geen winstoogmerk. Alle winst is een investering om nog meer positieve energie op te wekken. Gewoon in Apeldoorn.

Kan ik ook lid worden van deA?

Alle inwoners en bedrijven in de gemeente Apeldoorn kunnen lid worden van deA. Ook als school, maatschappelijke organisatie of andere instellingen, wij verwelkomen je graag. Samen maken we Apeldoorn duurzamer.

Vragen of opmerkingen?