Van de voorzitter

Januari, het jaar ligt nog groen voor ons. Ik las dat vier Stentor-lezers dit jaar gaan werken aan het vinden van hun geluk. Ik ben benieuwd of ze zullen ontdekken dat ze steeds geluksmomenten zullen beleven als ze zich inzetten voor een groene wereld en daar voldoening uit halen.

Is de energietransitie voor velen nog niet zo urgent? In de kunst en cultuur krijgt het steeds meer z’n plek. Jekkers & Jeroen brachten op Kerstavond ‘Het Broeikaseffect’ ten gehore. Luister en glimlach nog even mee met hun liedje
Meteen op nieuwjaarsdag viel mij een bericht op over Japan waar ze werken aan windmolens die de kracht van sterke winden – zoals orkanen – kunnen benutten en omzetten in stroom. In de kop van het bericht werd Japan omschreven als een land “waar ze verlangen naar groene energie”. Mooi! – verlangen naar groene energie!

De afgelopen maand hebben we onze leden opgeroepen ook in te spreken op de concept-gebiedsvisie voor de Beekbergsebroek – ook en juist als je positief bent over de windmolens. Dat kon tot 4 januari jl. Op dit moment onderzoekt een commissie van de gemeenteraad nut en noodzak van windmolens in Apeldoorn. Ook daar kunt u zich laten horen door uw mening te sturen naar windenergie@apeldoorn.nl. In deze nieuwsbrief leest u er meer over. De komende maanden zijn er nog meer belangrijke momenten om onze positieve stem te laten horen: namelijk bij de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart a.s. Ik wil me verre houden van een stemadvies, maar persoonlijk zou ik het mooi vinden als van elk van de deelnemende politieke partijen de groenste kandidaten veel voorkeursstemmen krijgen. Misschien helpt het de energietransitie versnellen.

Verslavingen
En tot slot een vraag: zijn je goede voornemens voor 2017 om (semi)verslavingen onder controle te krijgen inmiddels al gestrand? Te veel alcohol, te veel eten, of anders? Dan maakt deA het je toch gemakkelijk om je teveel aan fossiele-brandstofgebruik te verminderen. Maak de overstap naar deA voor groene stroom en gas. Een paar muisklikken via www.de-a.nl en je hebt er verder geen omkijken meer naar. Je verlaagt er je eigen eco-foodprint mee én je draagt bij aan een duurzaam Apeldoorn.

Arien Scholtens,
Voorzitter coöperatie deA