Wij, bewoners van De Parken, gaan in onze wijk de overgang naar duurzame energie oppakken en aanpakken.

Over 25 jaar – Missie geslaagd.
De noodzaak is groot en onze ambitie is stevig. Ons ultieme einddoel is namelijk om binnen één generatie (25 jaar) in onze wijk geen fossiele energie meer te gebruiken voor wonen, werken en verplaatsen. Alle stroom die we dan gebruiken is duurzaam opgewekt, ook die voor het ‘tanken’ van onze auto’s. En alle gebouwen in onze wijk verwarmen we dan niet meer met aardgas.

Voor het waarmaken van onze ambitie kiezen we voor een stap-voor-stap aanpak, met een herkenbaar resultaat na 3, 10 en dus 25 jaar.

Over 3 jaar - Verbonden door duurzame energie.
We starten met het isoleren van onze huizen. Dat is verstandig en noodzakelijk want alle energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet duurzaam op te wekken en daarnaast zorgt besparen voor een lagere energierekening, meer comfort en een beter energielabel.

Het isoleren van onze woningen gaan we gezamenlijk aanpakken omdat we geloven dat je samen veel meer bereikt. Dat doen we door elkaar te helpen door inzichten en ervaringen te delen over het isoleren van oude huizen. Naast energie besparen is ons isolatieprogramma ook een geweldige manier om elkaar te ontmoeten en ons te verbinden met het thema. Zo wordt een eerste stap gezet op weg naar woningen met een energielabel B of C.

Het resultaat na 3 jaar is dat ons gezamenlijke energieverbruik (gas en stroom) met minimaal 9% is afgenomen t.o.v. 2018.

Over 10 jaar – Onze toekomstige warmtevoorziening is beschikbaar.
Onze grootste opgave is om een alternatief te vinden voor onze huidige warmtevoorziening die bijna volledig gebruikmaakt van aardgas. Er zijn alternatieven waarvan we de geschiktheid voor onze wijk stuk voor stuk gaan onderzoeken. En voor alle alternatieven geldt dat we uitgaan van goed geïsoleerde huizen met een energielabel B of C. Gelet op de huidige situatie van onze wijk, gaan we ook heel nadrukkelijk bekijken in hoeverre de huidige gasinfrastructuur in onze wijk kansen biedt. We denken daarbij aan de inzet van duurzaam gas.

Het resultaat is dat we binnen 10 jaar als wijk een keuze hebben gemaakt voor onze warmtevoorziening en dat het gekozen alternatief dan ook beschikbaar is. Over 10 jaar hebben we dus een alternatief voor aardgas. En ondertussen hebben we ons gasgebruik met minimaal 25% verminderd ten opzichte van 2018.

We gaan in 10 jaar ook ons stroomgebruik volledig duurzaam maken. Dit doen we allereerst door waar mogelijk in onze wijk de stroom zelf op te wekken. En wat we dan nog te kort komen gaan we in de omgeving van onze wijk opwekken.

We doen dit als bewoners niet alleen.
Deze aanpak voor de Parken wordt ondersteund door de gemeente Apeldoorn met de inzet van een energieregisseur en een opdracht aan deA. Ook de kennis en ideeën uit landelijke ontwikkelingen worden meegenomen.
Ik onderschrijf,

de bovenbeschreven aanpak om onze wijk De Parken te verduurzamen.

* verplicht veld

Aanhef
De heerMevrouw
Achternaam *
Voornaam
Straat *
Huisnummer *
Postcode *
Opmerkingen
ik blijf graag op de hoogte.
Type de volgende antispam-code
captcha