Wat doet deA nog meer?

U doet mee met Zon op School. Zon op School is een project van deA en de basisscholen in Apeldoorn. Maar wie is deA eigenlijk en wat doet deA nog meer?

deA is de duurzame energiecooperatie van Apeldoorn. Doel van deA is duurzame energie van en voor Apeldoorn zodat we het gebruik van vervuilende, fossiele brandstoffen achter ons kunnen laten. deA is een coöperatie en in 2012 opgericht door Apeldoorners. Mensen zoals u en ik. Inmiddels zijn 360 Apeldoorners lid, zij zijn dus samen eigenaar van de coöperatie.

Wat doet deA?

Om het doel van deA te realiseren, levert deA schone energie. Deze energie wordt opgewekt bij Waterschap Vallei en Veluwe, Attero (voorheen de Var) en Kalvermesterij Kroes in Uddel. Schone energie dus, uit de buurt. Daarnaast heeft deA allerlei projecten waarmee duurzame energie wordt opgewekt zoals Zon op School, Zon voor huur, Zon voor particuliere woningeigenaren, het waterrad van de Middelste Molen en het aanleggen van energiebosjes. Deze projecten worden vaak samen met andere partijen uitgevoerd zoals woningcorporaties, verenigingen, gemeente Apeldoorn, provincie Gelderland en de onderwijsinstellingen.

Zin om mee te doen?

Mensen die energie afnemen of lid zijn van deA kiezen er meestal bewust voor. Zij willen bijdragen aan een duurzamer Apeldoorn. U kunt natuurlijk ook meedoen, graag zelfs. Door samen aan de slag te gaan, kunnen we een flinke stap maken.

Meer weten over lid worden.

Meer weten over energie afnemen.