Van de voorzitter …

Verder bouwen

deA heeft een geweldig jaar achter de rug, waarbij met name de klantengroei aan het eind van 2013 opviel: de mijlpaal van 500 klanten is bereikt. En we bouwen verder aan deA in 2014. Niet alleen aan meer klanten, maar ook aan zinvolle projecten en inspirerende bijeenkomsten voor leden.

Het is al weer een tijdje geleden dat er een nieuwsbrief uit kwam. Dat komt niet vanwege het tekort aan nieuws of activiteiten. Er gebeurt veel, maar misschien merkt u er soms te weinig van als lid. We zijn actief bezig met de voorbereiding van projecten zoals Zon op Huur voor huurders van corporatiewoningen, Zon op School voor leerlingen en ouders van enkele vooroplopende basisscholen, het aanplanten van een eerste energiebos op 12 maart en ga zo maar door. Een belangrijke doelstelling van deA is immers de opwek van duurzame energie van en voor Apeldoorn. We zijn ook druk met de voorbereiding van bijeenkomsten die voor leden interessant zijn. Zo zijn we al weer bezig met de voorbereiding van excursies, zijn we op verzoek van de gemeente betrokken bij een stadsdebat over duurzaamheid en zijn we actief in de uitwisseling van kennis en ervaring tussen energie-coöperaties onderling.

Onlangs hebben we met een iets bredere groep van betrokken leden en medewerkers van deA een boeiende brainstorm gehad om de contouren van het jaarplan scherp te krijgen. Dat is gelukt. Het resultaat werken we momenteel uit en presenteren we aan de leden op de algemene ledenvergadering (ALV). Deze vindt plaats op 16 april aanstaande. Hiervoor worden alle leden nog apart uitgenodigd, maar reserveer deze avond vast.

Met energieke groet,

Paul Fluitsma, waarnemend voorzitter coöperatie deA

 nieuwjaarsbijeenkomst deA