Ruim 80 leden waren aanwezig op de ALV van 30 oktober jongstleden. Een prima opkomst. Dat motiveert ons weer extra om door te gaan met de diverse projecten, acties en bestuursactiviteiten. Het was een goede ALV. Er werd veel informatie uitgewisseld over de projecten die onder de vlag van deA plaats vinden. Als penningmeester heb ik de financiële situatie van de coöperatie en het energiebedrijf toegelicht en aandacht gevraagd voor de promotiecampagne ‘Ik kies voor groene energie uit de buurt’. Na afloop hebben veel leden zich aangemeld om te helpen bij een van de acties in dit kader. Dat is erg fijn, want we kunnen best nog veel hulp gebruiken om ons doel voor dit jaar te bereiken: 500 klanten voor het eind van 2013! Wij zijn ervan overtuigd dat het kan en inmiddels staat de teller al op 440 klanten! We vinden het overigens ook prima als iemand gewoon lid of klant is en verder niet actief is. Daarmee steun je deA ook.

Verderop in de nieuwsbrief leest u welke activiteiten we hebben bedacht rondom de campagne. De weg er naar toe was ook weer typisch deA. We hebben leden gevraagd met ons te ‘buzzen’. In1,5 uur hebben we180 ideeën gegenereerd om het te laten zoemen, ofwel buzzen in Apeldoorn. Een aantal daarvan is nu dus gebruikt voor onze campagne. Nogmaals dank voor alle mensen die meegedaan hebben. Maar vooral wil ik nu al eenieder bedanken die straks op zaterdag een paar uur op de markt staat te flyeren of bezig is met het ontwerp van een bierviltje van deA of het idee van de containersticker verder uitwerkt of meehelpt met het bellen van leden of informatie over deA huis-aan-huis verspreidt of … ga zo maar door. Geweldig om te zien welke beweging wij met z’n allen op gang brengen. Samen maken we deA!

Met energieke groet,

Paul Fluitsma, waarnemend voorzitter coöperatie deA