Ik kies voor groene energie uit de buurt

Het gaat goed met deA. Er loopt een flink aantal mooie projecten zoals Zon op school en Powerpapa, twee projecten waarbij we de basisscholen in Apeldoorn actief betrekken bij energiebesparingsmogelijkheden en het opwekken van energie. Daarnaast zijn we bezig met Zon op Huur, een project in samenwerking met de vier woningcorporaties in Apeldoorn en omgeving, waarbij we aan 400 huurders aanbieden om zonnepanelen op het dak te leggen zodat de woonlasten worden verlaagd. En dan ons grensverleggende onderzoek naar opties van gasexpansie of de kansen die het warmtenet in Zuidbroek biedt, en ga zo maar door. Een en al activiteit.

We hebben ook boeiende sessies gehad waarbij we met leden en/of klanten de kennis en expertise bundelen om tot acties en kennisdeling te komen. Zo hebben we onlangs met een groep leden gebrainstormd over (on)mogelijkheden voor crowdfunding en dito zaken. Of de innovatie-avond waarbij we met een 20-tal betrokken mensen 180 ideeën voor onze promotiecampagne “Ik kies voor groene energie uit de buurt” hebben opgedaan. Deze interactie stimuleert ons enorm. Het maakt duidelijk dat we veel Apeldoorners hebben die zich bekommeren om duurzame energie en die daar ook hun bijdrage aan willen leveren. Bovendien zijn het altijd leuke bijeenkomsten, ook niet onbelangrijk.

Naast al die projecten en activiteiten willen we ook voor het eind van dit jaar 500 klanten hebben! Dat is ambitieus, maar het kan! We hebben er nu al 157 zonder dat we heel gericht campagne hebben gevoerd. Afgelopen week viel bovendien een brief bij alle (2000) Greenchoice-klanten in de gemeente Apeldoorn in de bus, waarbij de eenvoudige overstap naar deA nog eens wordt gepromoot. Weer zo’n goede actie. Help ook mee deA nog bekender te maken. Laat ons weten wat u kunt betekenen, al is het maar enveloppen vullen of flyeren. Alle hulp is welkom en nodig. Op de ALV van 30 oktober vertellen we er meer over. De uitnodiging hiervoor volgt in de loop van deze maand. Eerder al, op 10 oktober 2013 de Dag van de Duurzaamheid, start onze campagne. Graag tot ziens.

Met energieke groet,

Paul Fluitsma, waarnemend voorzitter coöperatie deA