Van de voorzitter…

Hartelijk welkom terug allemaal, de zomervakantie zit er op en het zoemt alweer van de activiteiten. Kom allemaal gezellig naar ons Energiecafé op woensdagavond 10 september. Dat is de eerste gelegenheid na de zomer om elkaar weer in levende lijve te treffen en bij te kunnen praten. Bovendien horen we ook nog een interessant verhaal van Maarten van Riet van onze netbeheerder Alliander. Hij vertelt over de ontwikkelingen rond ‘slimme netten’ en zo krijgen wij meteen een idee hoe we ons als bewoners en bedrijven in Apeldoorn daarop kunnen voorbereiden. Wie inmiddels weer is bijgelezen in de Stentor heeft kunnen zien hoe deA samen met vier andere partijen de verkenning voortzet van mogelijkheden voor windenergie. We zijn deze en komende weken in gesprek met bewoners van Beekbergsebroek en omliggende wijk- en dorpsraden. Wie wil meepraten en/of wil volgen: zie in elk geval www.energiebelevingbbb.nl. Het stukje van de voorzitter is niet af als ik niets zeg over zon. Het aantal zonnepanelen in Apeldoorn neemt gestaag toe, met en zonder toedoen van deA. Ik ben eigenlijk best benieuwd naar het totaal aan kWh dat op deze manier door Apeldoorners wordt teruggeleverd aan het net.  Dat is allemaal lokaal opgewekt! Mijn eigen zonnepanelen doen inmiddels ook mooi mee. Van Greenchoice kreeg ik deze maand een bedrag gestort als verrekening voor teruglevering. Dat geeft een prettig gevoel! Arien Scholtens voorzitter deA