Van de voorzitter…

Tijdens de laatste ALV ben ik voorzitter van deA geworden en heb ik het stokje overgenomen van Marleen Kwast en Paul Fluitsma. Met veel dank; fijn dat zij beiden actief blijven in het bestuur.

Ik heb er veel zin in om onze coöperatie verder vorm te geven. In goede samenwerking en afstemming met alle leden, want hoe je het ook wendt of keert: we doen het voor en met de mensen die duurzame energie willen (laten) produceren in Apeldoorn.

Daarnaast hebben we Willem Meurs en Paul Wichard verwelkomd in het bestuur en afscheid genomen van Gerard Brugman. Gelukkig blijven we Gerard zien – we hebben elkaar alweer gesproken rond energiebesparing. Tot slot is Michael Boddeke gestopt als bestuurslid. Michael blijft directeur van het energiebedrijf en natuurlijk in goed contact met het bestuur.

Al met al zijn dit dus heel wat veranderingen voor heel wat mensen. En ondertussen gaat het werk gewoon door. In deze nieuwsbrief leest u er weer alles over. Graag vraag ik in het bijzonder aandacht voor Zon op School. Voor twee scholen zijn er namelijk nog zoncertificaten te koop. Tot 12 mei hebben we nog de tijd om dit rond te krijgen en samen gaat dit vast lukken!

Met energieke groet,

Arien Scholtens

Voorzitter duurzame energiecoöperatie deA