Van de voorzitter…

De afgelopen tijd heeft het bestuur veel energie gestoken in de voorbereiding van de algemene ledenvergadering (ALV). We hebben de activiteiten, projecten, voortgang en cijfers van deA in beeld gebracht en verwerkt in een jaarverslag. Daarnaast hebben we vooruit gekeken naar de doelen voor dit jaar en de komende jaren. De doelen zijn verwerkt in het jaarplan 2014 dat besproken wordt op de ALV op 16 april a.s. Ondertussen zijn we bezig met allerlei projecten om meer duurzame energie op te wekken in Apeldoorn zoals het aanleggen van het eerste energiebos in Zuidbroek en Zon op School. Zon op School is eind maart op drie basisscholen gestart. Als het de scholen lukt om voldoende zoncertificaten te kopen, kunnen we nog voor de zomer de zonnepanelen op het dak leggen. U kunt daar overigens aan meehelpen door een zoncertificaat te kopen. In deze nieuwsbrief leest u er meer over. Met onze klantengroei gaat het goed, steeds meer Apeldoorners kiezen voor onze groene energie. In mei starten we weer met een leuke campagne zodat nog meer Apeldoorners deA leren kennen en ook kiezen voor duurzame energie van en voor Apeldoorners.

Met energieke groet,
Paul Fluitsma, waarnemend voorzitter deA