Van de voorzitter…

Deze maand kunnen we weer stemmen. We kunnen dit keer kiezen wie we graag zien als lid van de Provinciale Staten en wie in het algemeen bestuur van ons Waterschap.

Het blijft natuurlijk een groot goed dat we deze keuzevrijheid hebben en persoonlijk zou ik het prachtig vinden als we ook allemaal gebruik maken van dat stemrecht.

Zelf aan de slag
Verder ontstaan er allerlei initiatieven om zelf als inwoner ook weer actiever te kunnen worden, actiever in het in dialoog bepalen wat je belangrijk vindt en hoe je dat vervolgens gezamenlijk kunt aanpakken. Een voorbeeld is G1000, die deze maand ook een bijeenkomst organiseert in Apeldoorn. Er zijn er meer.

Goed beschouwd ligt die wens ook aan de basis van deA: samen actiever willen zijn, om Apeldoorn verder te verduurzamen. Verduurzamen – in ons geval – met lokaal opgewekte energie uit hernieuwbare bronnen en door energie te besparen.

Van verslaafd zijn naar keuzevrijheid hebben 
Voor mij persoonlijk was het gebrek aan keuzemogelijkheden een van de triggers om actief te worden voor deA. Zeker toen er woorden in de media verschenen als ‘olieverslaving’ en ‘verslaafd aan fossiele brandstoffen’ was voor mij de maat vol. Verslaafd  is eerder het tegenovergestelde van keuzevrijheid en is iets waarin je juist niet terecht wilt komen. Langzamerhand begint er een uitweg te ontstaan uit die verslaving. We zijn nog lang niet op het punt dat we alle fossiele bronnen kunnen vervangen door hernieuwbare. Dat blijkt uit elk monitoringsonderzoek opnieuw.

Het mag sneller
Nu de dagen langer worden, hebben we wel het plezier dat onze zonnepanelen meer gaan opbrengen. Dat zien we op onze productiemeters. Maar de duurzame opwekkingscapaciteit mag echt nog wel een tandje sneller groeien, om ook maar in de buurt van de ambities te komen.
deA is een coöperatie en staat ten dienste van haar leden. Op dinsdag 21 april a.s. is de eerstkomende ledenvergadering – een van de mogelijkheden om mee te bepalen wat deA doet. Ik zie jullie er graag.

Arien Scholtens
voorzitter energiecoöperatie deA