Van de voorzitter…

Ik kijk uit op de sneeuw. Het is niet koud, later vanmiddag stap ik nog lekker op de fiets. Ook in een milde winter blijven er mogelijkheden genoeg om energie te besparen.

Voor wie juist energie te besteden heeft, hebben we twee oproepen om actief te worden voor deA. We zoeken namelijk een nieuw bestuurslid en een administratieve kracht voor ons energiebedrijf. Meer hierover lees je verderop in deze nieuwsbrief.

ALV op dinsdagavond 21 april

Noteer alvast de datum van de volgende ledenvergadering: dinsdagavond 21 april a.s. We komen dan weer bij elkaar bij het Waterschap Vallei en Veluwe. Als u lid bent van deA, ontvangt u de uitnodiging via de mail. Op de agenda staat in elk geval het jaarverslag van 2014 en het jaarplan 2015. Momenteel zijn we bezig om alle ervaringen en resultaten van het vorige jaar goed te verwerken. Zoals bijvoorbeeld het aantal klanten waarmee we dit jaar beginnen: ruim 750. Een mooie groei ten opzichte van het vorige jaar en tegelijkertijd minder dan waarop we ons meerjarenplan baseerden. Dat betekent dus extra rekenen en gerichter kiezen.

Heeft u een idee?

Ideeën voor nieuwe initiatieven blijven beslist welkom. Aarzel daarom niet als u denkt “het zou mooi zijn als …..” Zeker als het iets met lokale energie heeft te maken, dan denken we graag mee hoe we ruimte aan nieuwe initiatieven kunnen bieden of u kunnen ondersteunen!

Arien Scholtens
Voorzitter energiecoöperatie deA