In Apeldoorn zien we steeds meer zonnepanelen op de daken van woningen. Bij sommige woningen is dit echter niet mogelijk vanwege de ligging of schaduwvorming van gebouwen of bomen in de omgeving. Voor die mensen die zelf geen panelen op hun dak kunnen leggen, onderzoekt deA momenteel de mogelijkheid om eigenaar te worden van zonnepanelen die op het dak liggen van één van de bedrijven op de Ecofactorij.

5.000 panelen op de Ecofactorij

deA en Sparkling Projects hebben vergevorderde plannen om ruim 5.000 zonnepanelen te installeren op een aantal daken van bedrijven op de Ecofactorij. Daarbij is het de bedoeling dat niet alleen de bedrijven maar ook de bewoners van Apeldoorn kunnen profiteren van de zonne-energie die met deze panelen wordt opgewekt.

Is er voldoende belangstelling?

Inmiddels is duidelijk dat het plan financieel- technisch mogelijk is. Wat nu nog resteert, is de vraag of er voldoende belangstelling voor is. Om hierover duidelijkheid te verkrijgen, ontvangt u hiervoor binnenkort een belangstellingspeiling.

Als alles volgens planning verloopt, verwachten we in het najaar een concreet voorstel gereed te hebben zodat belangstellenden kunnen intekenen. De zonnepanelen kunnen vervolgens in het voorjaar van 2015 geplaatst worden.

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij Michiel Roemer, michielroemer@de-A.nl, tel. 06 30155370