deA gaat voor wind, onder voorwaarden…
deA is voorstander van windenergie als belangrijke bouwsteen voor duurzame energie. Het is wenselijk om de mogelijkheden hiervan in Apeldoorn verder te onderzoeken. Dit kan zich richten op de locaties Beekbergsebroek en de Ecofactorij.
Voorwaarden voor deA om in de toekomst mee te werken aan windenergie zijn, dat:

  • er draagvlak bij omwonenden is
  • participatie (als zij dat willen) van omwonenden mogelijk is
  • investeren voor deA verantwoord is
  • de revenuen van deA geïnvesteerd worden in andere vormen van duurzame energie en in projecten van deA
  • (plan) processen zorgvuldig doorlopen worden
  • de uitkomst ‘wel of geen wind’ afhankelijk is van draagvlak

Deze visie is vastgelegd in ‘Windenergie, verkenning van de mogelijkheden binnen de gemeente Apeldoorn’. Deze visie is ontwikkeld door de Werkgroep Wind, de ongeveer twintig deA-leden die het afgelopen half jaar hebben gewerkt met begeleiding van Marieke Seip.

Als u wilt weten welke stappen daarvoor zijn gezet, welke informatie is ingebracht, welke ervaringsdeskundigen de werkgroep hebben gevoed, dan kunt u de hele tekst van de windvisie bekijken.
De inhoud van deze visie is half april jl. gepresenteerd tijdens de ALV en toen met instemming ontvangen. In haar vergadering van 13 juni jl. heeft het bestuur van deA besloten om het resultaat van de Werkgroep Wind over te nemen, de visie te ondersteunen en in de lijn hiervan verder te werken. Wanneer onomkeerbare beslissingen genomen moeten worden, worden deze eerst voorgelegd aan de ALV.
Tijdens het maken van de windvisie werd duidelijk dat er rondom Beekbergsebroek aanpalende acties liepen met een eigen dynamiek. Acties die voortvloeiden uit de oproep van de gemeente om met ideeën te komen voor de ontwikkeling van het gebied Beekbergsebroek. Initiatiefnemers presenteerden half april de ideeën aan elkaar waarbij deA ook aanwezig was. Hoewel ons initiatief nog niet geheel was uitgewerkt, wilden we toch de mogelijkheden van windenergie op tafel leggen. Met onze windvisie in de hand kunnen we nu de mogelijkheden van Beekbergsebroek verder verkennen.