Op 17 maart is het tweede deel van Zonnepark Ecofactorij van 1340 panelen, aangesloten. Het volledige zonnedak, 2100 panelen, levert nu elektriciteit. 

Opbrengst eerste deel januari-februari

Het eerste deel van het zonnepark functioneert prima en levert zonne-energie als verwacht. De 760 panelen leveren vanaf 1 januari stroom. Om een beeld te krijgen of de panelen het goed doen hebben we de opbrengstgegevens vergeleken met meteorologische gegevens van het meest nabije KNMI-station: in Deelen én met de opbrengstgegevens van een zonnepark van 400 zonnepanelen in de regio. Uit de vergelijking met het KNMI-station blijkt dat de panelen ongeveer 1/6de deel van de zonne-energie omzetten in stroom, een verhouding die ook op andere zonneparken gebruikelijk is.

Zon en sneeuw

Januari 2017 was een koude en zonnige maand. Het voordeel van de meer dan gemiddelde zonneschijn werd echter teniet gedaan door sneeuw en ijzel. Op een aantal zonnige dagen produceerde het zonnepark bijna geen energie doordat de panelen onder een pak sneeuw lagen (zie: Figuur 1). Dit was onder andere het geval op 7 en 13 januari.

Figuur 1.

Linkeras: Zonne-instraling (kWh/dag) op een oppervlakte ter grootte van 760 panelen.
Rechteras: Energie (kWh/dag) geproduceerd door 760 panelen op zonnepark Ecofactorij.

Februari was een sombere maand met minder dan de gemiddelde hoeveelheid zonneschijn. Uit de vergelijking tussen Zonnepark Ecofactorij en een ander, kleiner zonnepark in de buurt blijkt een grote overeenstemming in de energieproductie van dag tot dag. Beide zaken tezamen doen ons concluderen dat het eerste deel van het zonnepark goed functioneert.
Zodra er opbrengstgegevens bekend zijn van het tweede deel, zullen we daarover berichten.