Afgelopen dinsdag hebben de green men van deA de deelnemers aan Zon voor Huur op ludieke wijze bedankt voor hun deelname. Bij iedere woning met zonnepanelen deelden de green men (in dit geval women) mooie zonnebloemen uit. De huurders waren blij verrast door deze geste.

Succesvolle samenwerking

Zeventig huurwoningen in Kerschoten zijn dit jaar al voorzien van zonnepanelen. Dit is mogelijk dankzij een samenwerking tussen de gemeente Apeldoorn, de Woonmensen, Ons Huis, De Goede Woning, deA en KEN. Het plaatsen van de zonnepanelen is uitgevoerd  gelijktijdig of vlak na  het grootonderhoud van de woningen en door een lening van de gemeente Apeldoorn kon Zon voor Huur uitgevoerd worden.

Live de opbrengst volgen

De panelen zijn eigendom van de duurzame energiecoöperatie deA. De huurder betaalt hiervoor een gebruikersvergoeding en houdt zelf een bedrag over van minimaal 50 euro per jaar. Op deze manier kunnen nu ook mensen in huurwoningen profiteren van zonne-energie. Het monitoringsysteem laat de bewoners live zien hoeveel stroom de panelen opwekken.

Ieder jaar meer

Dankzij de samenwerking tussen de gemeente, de drie woningcorporaties, deA en KEN wordt in Kerschoten nu al bijna 100.000 kWh aan elektriciteit jaarlijks duurzaam opgewekt. En ieder jaar zal dit meer worden: huurders die nu nog niet meedoen, krijgen volgend jaar opnieuw de gelegenheid deel te nemen. Ook hebben de corporaties afgesproken dat bij wisseling van huurder de zonnepanelen alsnog geplaatst zullen worden. Een nieuwe huurder treft in de toekomst dus altijd een woning met zonnepanelen aan.

Plaats een reactie

Naam
E-mailadres