Zon op School groot succes

De zeven (basis)scholen die meedoen met Zon op School hebben allemaal voldoende zoncertificaten verkocht. Dit betekent dat alle scholen straks panelen op het dak krijgen en een interessant lespakket voor de kinderen. Provincie Gelderland verdubbelt het bedrag dat is opgehaald met de verkoop van de certificaten. Zodra dat bedrag binnen is, wordt gestart met de uitvoering.

Afgelopen zes weken hebben Het Web, De Mheen, De Fakkel, De Gong, Koningin Wilhelminaschool, Willem van Oranje en Aventurijn alles uit de kast gehaald om de zoncertificaten van hun school te verkopen. Dat is goed gelukt. Veel ouders, familie en buren hebben certificaten gekocht. Ook andere Apeldoorners en leden van deA hebben meegeholpen. Samen kochten zij 936 certificaten. Michael Boddeke, directeur deA: ‘Het is geweldig om te zien dat zoveel Apeldoorners het belangrijk vinden dat de scholen panelen op het dak krijgen en dat kinderen al jong bewust worden gemaakt van het belang van schone energie. We willen dan ook graag iedereen bedanken die heeft meegedaan.’

Na de zomervakantie plaatsen
Provincie Gelderland verdubbelt het bedrag van de verkoop van de certificaten. Zodra dat geld binnen is, wordt gestart met de uitvoering. Naar verwachting komen bij de meeste scholen na de zomervakantie de panelen op het dak. Bij basisschool De Gong en Het Web zal dit later plaats vinden. Deze twee scholen krijgen een nieuw gebouw, de installatie van de panelen wordt tijdens de bouw meegenomen. De ingebruikname van de panelen wordt uiteraard met de kopers van de certificaten, kinderen en leerkrachten gevierd.

Plaats een reactie

Naam
E-mailadres