deA op excursie naar Kalvermesterij Kroes

Leden en klanten van deA gingen op zaterdag 21 september op bezoek bij Kalvermesterij Kroes in Uddel. Het was een mooie dag en de excursie leerde ons hoe het produceren van de duurzame energie voor deA tot stand komt. Hieronder het verslag van Willem Kleinhout. Hanneke Stegeman maakte de foto’s.

Het bedrijf van kalverhouder Kroes is een kringloopboerderij, waarin door middel van het verbouwen en oogsten van landbouwproducten de kalverhouderij voorzien wordt van het benodigde voedsel voor de kalveren. Aan dit voedsel wordt nog broodmeel en andere producten uit de voedingsindustrie toegevoegd. Alle producten zoals gras, hooi, graansoorten en brood worden in eigen beheer gemengd in de juiste verhouding zodat de kalveren uitgroeien tot het optimale vleesproduct. Kalfsvlees is een exclusief en vetarm vleesproduct, wat goed past in een caloriearm dieet.

De kalveren (allemaal stieren) staan in boxen in groepjes van 6 tot 10 dieren en blijven gedurende het opfokken bij elkaar. Binnen de groep is al snel duidelijk wie de baas is.  Worden de dieren verplaatst als ze al in de ‘pubertijd’ zijn, dan kan dat leiden tot een conflictsituatie die bij stieren ongewenst is.

De techniek om de kringloop rond te krijgen is voor een deel nog in een experimentele fase. Mest en urine worden in de stallen door middel van roostervloeren en een onderkeldering  door de zwaartekracht van beide afvalproducten van elkaar gescheiden. De urine zit vol met mineralen. Deze mineralen worden sterk verdund en zijn dan de voedingsbodem voor het op grote schaal kweken van algen en eendenkroos. Op kleine schaal in de experimentele fase zijn er succesvolle resultaten behaald.

In de nieuwe opzet,  een enorme waterbak boven de stallen van de kalveren, zal productie van de algen op grote schaal gaan plaatsvinden. De stal waarin dit proces plaatsvindt heeft een oppervlakte van ± 16 x 70 m en is in de loop van de tijd door de heer Kroes en zijn zonen zelf gebouwd. De zoektocht naar de juiste methode op grote schaal wordt dit proces begeleid en gemonitord door de Universiteit uit Wageningen.

Een mooi succes is de vergistinginstallatie die aan de kopkant van deze enorme stal is opgebouwd. In deze installatie wordt uit kalvermest biogas gewonnen, die in elektriciteit wordt omgezet. Het restproduct wordt afgevoerd en gebruikt als brandstof voor andere bedrijfsinstallaties. De boerderij voorziet daarmee in zijn eigen elektriciteitbehoefte en levert via deA nog eens stroom aan 200 huishoudens. Met de warmte die vrijkomt bij het opwekken van de elektriciteit worden twee bedrijven inclusief woonhuizen van warmte voorzien (het equivalent van 140 huishoudens).