Powerpapa van start bij OBS Spitsbergen

Met de aftrap op openbare basisschool Spitsbergen is op maandag 22 april het project Powerpapa van start gegaan. Er doen inmiddels vier basisscholen mee en Powerpapa Maarten Dijkerman liet zien hoe het project in de praktijk al vorm krijgt. Rabobank steunt het project met een geldbedrag en tijdens de aftrap kon de Rabobank alvast de eerste resultaten zien. Powerpapa is een project van deA.

 

Kinderen rekenen met de meterstanden
Wendy Bol, intern begeleider van de school, gaf de aftrap. Ze vertelde dat de school blij was met de ondersteuning door een powerpapa. `Het is positief dat leerkrachten en kinderen meer over energiebesparing leren. De kinderen uit groep 8 houden de gas- en elektriciteitsstanden bij en gaan straks rekenen met de resultaten. En voor de leerkrachten is het geen extra werk`, aldus Wendy. Daarna gaf projectleider Marcel van der Maal van deA een korte toelichting op het project dat inmiddels loopt bij de Sterrenschool, Prinses Juliana school, OBS Spitsbergen en de Willem van Oranje school. Marcel liet tevens zien hoe met een warmtebeeldcamera het warmteverlies van een gebouw zichtbaar kan worden gemaakt.

Energieslurpers uit
Powerpapa Maarten Dijkerman ging vervolgens in op de energiemetingen die hij had gedaan in de school. Hij constateerde dat de screensavers op de PC’s onnodig energie verbruiken en dat er nog gloeilampen worden toegepast in de hal. Ook het kopieerapparaat en een TV blijken grootverbruikers te zijn. Maarten heeft met diverse leerkrachten gesproken over het uitschakelen van de verlichting in leegstaande lokalen.

Binnentemperatuur op orde
Na de introductie ging de groep kijken in een klaslokaal, waar de binnentemperatuur gedurende twee weken is gemeten met een datalogger. Het bleek dat het overdag vrij warm kan worden. Dit kan deels worden verklaard door de zoninstraling. De analyse van de meetgegevens moet echter nog gedaan worden. Een advies kon alvast gegeven worden: door het lager instellen van de thermostatische radiatorkranen wordt de temperatuur beter geregeld. Verder zou radiatorfolie geplaatst kunnen worden, een klus die powerpapa later nog kan oppakken.

Ook andere scholen zijn van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het project Powerpapa.