Op vrijdag 6 februari is de website Zon op School gelanceerd op basisschool de Tweede Stee in Loenen. De site is in eerste instantie bedoeld voor de leerkrachten en leerlingen van de drie basisscholen die afgelopen jaar aan Zon op School hebben meegedaan (naast de Tweede Stee zijn dat Openbare Basisschool de Eendracht en Sterrenschool Apeldoorn). Natuurlijk is het ook leuk voor de mensen die een zoncertificaat hebben gekocht om te kijken hoe de zonnepanelen van ‘hun’ school het doen.

Bewust van eigen energieverbruik

Op de site is veel te zien: de opgewekte elektriciteit, het elektriciteitsgebruik en het gasgebruik kan worden bekeken. In grafieken staat het gebruik per uur, per maand en per jaar. Op een batterij kan de school zien of de zonnepanelen die dag veel stroom hebben opgewekt. Ook is op een batterij te zien of er veel is verbruikt op een dag; de batterij loopt per dag (en maand en jaar) langzaam leeg. De school kan ervoor zorgen, door bewust om te gaan met energie, dat de batterij langzamer leeg loopt. Op de site staat van alle functies een korte uitleg. Er is ook een scheurkalender waar elke week een tip, opdracht of feit & fabel op staat. De opdrachten kunnen de kinderen, zelfstandig of met hulp van de docent, uitvoeren. Omdat we steeds nieuwe opdrachten kunnen verzinnen, blijft de website actueel.

Lespakket

Met de lancering van de site is het project Zon op School in een volgende fase gekomen. Eerst zijn in juli 2014 zonnepanelen geplaatst bij de drie openbare basisscholen van Leerplein055 die hebben meegedaan. De zonnepanelen zijn mede gefinancierd door gebruik te maken van zoncertificaten. Ouders van de kinderen van de deelnemende scholen en anderen hebben meebetaald. Daarna hebben de deelnemende scholen een lesprogramma ontvangen. De lessen sluiten goed aan op het techniekonderwijs. Voor alle leerlingen, van groep 1 tot en met groep 8, is een les ontwikkeld.

Zon op school wordt samen met de andere energie coöperaties in de Stedendriehoek uitgevoerd en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.