Kon. Wilhelmina School koploper Zon op School

De scholen, die meedoen met Zon op School, zijn druk bezig met de verkoop van Zoncertificaten. Koploper op dit moment is de Koningin Wilhelmina School (KWS). Deze school heeft al meer dan de helft van de certificaten verkocht. Directeur Fred Niezink vertelt over de actie op zijn school.

Belangrijk om mee te doen

‘Ik vind het belangrijk dat onze school meedoet met Zon op School zodat we zonnepanelen op het dak krijgen. Thuis heb ik ook panelen en het leek mij ook goed voor de KWS omdat ik vind dat we zoveel mogelijke gebruik moeten maken van zonne-energie in plaats van fossiele brandstoffen. Als school geef je zo het goede voorbeeld voor de kinderen en je kunt ze direct laten zien wat het oplevert.’

4018T23Blijven communiceren

‘Hoe de ouders reageren? De ouders die zelf enthousiast zijn over zonnepanelen, reageren natuurlijk heel positief. Ook oud-ouders reageren omdat we er in het verleden al vaker over gesproken hebben. Met de verkoop van de certificaten loopt het goed. Je merkt wel dat je er continu aandacht aan moet besteden. Dat doe ik vooral via e-mail en facebook. Ook vraag ik aan de leerkrachten om er aandacht aan te besteden in de klas. Het is echt belangrijk om er regelmatig over te communiceren. Op dit moment hebben we 75% van de certificaten verkocht.’