Gemeente Apeldoorn organiseert informatieavond op 22 juni 2016

Op woensdag 22 juni 2016 organiseert gemeente Apeldoorn een inloopbijeenkomst voor de bewoners van Beekbergsebroek, de zuidkant van de Maten en een deel van Kayersmolen Zuid. De gemeente heeft de bewoners afgelopen week per brief uitgenodigd.

Locatie: CSG De Heemgaard aan de Heemradenlaan 125 in Apeldoorn.

Tijdstip: Bezoekers zijn op elk tijdstip welkom tussen 17.00 en 20.30 uur.

Simulatieronde


Onderdeel van het nieuwe plan voor Beekbergsebroek is het plaatsen van drie windmolens. Voor vijf buurten in de Maten en de Beekbergsebroek heeft de gemeente een computersimulatie voor windmolens gemaakt. Deze simulatie geeft vanaf verschillende plekken een idee van de zichtbaarheid van de turbines. Per buurt is een half uur gereserveerd voor een filmpje en het stellen van vragen over de getoonde beelden. Bezoekers kunnen na de simulatieronde ook vragen over windenergie stellen. deA is hiervoor ook aanwezig.

De simulatierondes zijn gereserveerd voor alleen de bewoners van het betreffende gebiedsdeel. De gemeente vraagt de bezoekers hiermee rekening te houden zodat er voor iedereen ruimte is. Aanmelding voor de simulatie is niet nodig. Op bijgevoegd kaartje staan de buurten.

De rondetijden zijn als volgt:

1. 17.00 uur – 17.25 uur
2. 17.30 uur – 17.55 uur
3. 18.00 uur – 18.25 uur
4. 18.30 uur – 18.55 uur
5. 19.00 uur – 19.25 uur
6. 19.30 uur – 20.30 uur

Bijlage kaart Beekbergsebroek