Excursie deA goed bezocht

Na twee excursies in 2013 naar onze producenten Het Waterschap en Kalvermesterij Kroes, hebben we op 10 mei jl. een kijkje genomen in een energieneutrale woning aan de Pasteurstraat 7. In samenwerking met De Goede Woning organiseerde deA een drietal rondleidingen voor zo’n 50 bezoekers. De heldere uitleg van de heren van De Goede Woning, Peter van ’t Woud en Peter Deugd maakte het tot een boeiende zaterdag.

De energieneutrale woning aan de Pasteurstraat in de wijk Kerschoten is eigendom van wooncorporatie De Goede Woning. De woning is onderdeel van een grootschalige renovatie en bedoeld als experiment om te onderzoeken wat de technische mogelijkheden en de bijbehorende kosten zijn om woningen energieneutraal te maken. Kerschoten is onderdeel van een landelijk project waarbij men probeert te komen tot een energieneutrale wijk. In Kerschoten staat het project bekent als KEN (Kerschoten Energie Neutraal).

Pasteurstraat 7: energieneutraal in 4 stappen

Stap 1:

Allereerst is de schil van de woning geïsoleerd. Hiermee bedoelen we de begane grondvloer, de gevels en het dak. Belangrijk hierbij is dat alle aansluitingen van de bouwkundige onderdelen luchtdicht zijn zoals bijvoorbeeld dubbele kierdichting in de buitenkozijnen, zodat de opgewekte warmte binnen de schil behouden blijft. Daarnaast heeft de woning een laagtemperatuur wandsysteem: wandverwarming als voorzetwand in de woonkamer, keuken en slaapkamers.

Stap 2:

In de woning is een warmte terugwin installatie (WTW) aangebracht. Deze installatie bestaat uit een buitenunit die de warme lucht uit de lucht onttrekt, deze opwaardeert en zijn warmte afgeeft aan een buffervat waarmee water kan worden opgewarmd. Dit warme water, met een temperatuur niet hoger dan 40 graden wordt d.m.v. een circulatiepomp rondgepompt in het buizenstelsel van de voorzetwanden, waardoor de woning langzaam wordt opgewarmd tot een constante temperatuur van de ingestelde waarde, in de winter bijvoorbeeld 21 graden. In de slaapkamers kan de temperatuur handmatig geregeld worden en is het mogelijk een raam open te zetten. Om gebruik te kunnen maken van warmer water voor de afwas en de douche, is het buffervat voorzien van een gloeispiraal en warmt het water, afhankelijk van de vraag, op tot 60 graden.

Stap 3:

Daarnaast is de woning voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat er voldoende schone lucht in de woning is zodat een goed leefklimaat gegarandeerd is. Daarbij wordt de gebruikte lucht afgevoerd en schone lucht opnieuw toegevoegd. In deze woning is dit een continu systeem.

Stap 4:

Het vierde element is een belangrijk onderdeel van deze woning. De definitie voor energieneutraal is dat de energie die wordt gebruikt in balans is met de energie die als schone energie wordt opgewekt, in dit geval met zes zonnepanelen van deA op het dak, die zorgen voor voldoende stroom om de woning te voorzien van duurzaam opgewekte energie. De woning is dus afgesloten van het gasnet waardoor deze kosten komen te vervallen. Het huis maakt in principe alleen gebruik van elektriciteit, opgewekt door de eigen zonnepanelen.

Gedrag van bewoner is belangrijk

Het project laat zien dat het haalbaar is om te wonen met een energiegebruik van daadwerkelijk 0. Daar moet wel nadrukkelijk aan toegevoegd worden dat het resultaat mede afhankelijk is van het gedrag van de bewoner en het echte resultaat pas te meten is nadat er minimaal 1 jaar is gemonitord.

Komt u de volgende keer ook?

Natuurlijk hoopt deA dat er nog vele woningen volgen, met een 0 energieverbruik! In het najaar van 2014 is er weer een excursie voor leden, klanten en iedereen met hart voor een duurzaam Apeldoorn!

 

Foto: Hanneke Stegeman