Basisschool De Fakkel doet mee met Zon op School. Peter Dijkhuis, directeur, vertelt waarom. ‘De Fakkel is een ‘oude’ school in de wijk Zuid (Brummelhof) en dat betekent dat het gebouw extra aandacht vraagt van ons als bewoners. We moeten heel bewust, misschien wel meer dan bij nieuwere gebouwen, omgaan met ons energiegebruik. Daar zijn wij ons als leerkrachten en ouders terdege van bewust; maar zeker ook de kinderen.

In de lessen, vooral bij de zaakvakken Aardrijkskunde en Biologie/ Natuurkunde, besteden we aandacht aan de opwekking van energie en hoe hier mee om te gaan. Ook bij het rekenen is dat het geval. Meterstanden worden bijgehouden en in de bovenbouwgroepen verwerkt in grafieken. De uitroep van een van de kinderen: ‘kost dat zoveel’, zegt wel genoeg.

We hebben als school een voorbeeldfunctie en het zou geweldig zijn als wij via de zonnepanelen op onze school, dit ook echt kunnen ‘beleven’. Praten over duurzame energie is mooi, maar een voorbeeld geven door panelen op je dak te plaatsen is het onderwijs ook zichtbaar maken.’