De gemeente Apeldoorn heeft zich eind vorig jaar uitgesproken om haar vastgoed te verduurzamen. Het plaatsen van zonnepanelen op (geschikte) daken van het gemeentelijk vastgoed is daar een onderdeel van. deA heeft aangeboden om hierbij te helpen en dat aanbod heeft de gemeente aangenomen. De gemeente inventariseert nu welke gebouwen in aanmerking komen.

Renovatie van gymzalen

Het vastgoed van de gemeente bestaat onder andere uit een groot aantal gymzalen. Een deel daarvan zal op korte termijn gerenoveerd worden. Dat is een mooie gelegenheid om tevens zonnepanelen te plaatsen. Als de constructie van de daken van de gymzalen het toelaat (en op korte termijn zal duidelijk worden of dat zo is) kunnen we beginnen met het maken van plannen om zonnepanelen te gaan plaatsen.

Energie voor de gymzaal en/of de buurt

Twee varianten worden daarbij onderscheiden. In de eerste variant zal de door de zonnepanelen opgewekte stroom gebruikt worden om de elektriciteitsbehoefte van de gymzaal te dekken. In de tweede variant zal de zonne-energie aan bewoners in de buurt worden aangeboden, d.w.z. buurtbewoners kunnen, als ze in coöperatief verband deelnemen, een aanzienlijke korting op hun elektriciteitsrekening krijgen. In deze variant hebben we het over zogenaamde buurtopwekkers, ofwel: opwek van zonnestroom voor de buurt. deA en de gemeente zijn bezig beide varianten uit te werken. Zodra meer duidelijk is, worden bewoners in de buurt van de gymzalen geïnformeerd over de mogelijkheden om deel te nemen.

Ook andere daken

Behalve met het gemeentelijk vastgoed, onderzoekt deA ook of daken van andere panden geschikt zijn om zonne-energie voor buurtbewoners op te wekken. DeA is inmiddels in contact met enkele dakeigenaren.

Bedrijventerrein Ecofactorij

Op de Ecofactorij is deA, samen met Sparkling Projects en het bestuur van het Parkmanagement Ecofactorij, aan de slag gegaan om aldaar een zonnepark te realiseren; daarover is eerder in de Nieuwsbrief bericht. Om dit zonnepark te realiseren is eind vorig jaar een subsidie-aanvraag bij de Rijksoverheid ingediend, onder het zogenaamde SDE+ programma. De uitslag van de aanvraag is nog niet binnen maar wordt over niet al te lange tijd verwacht. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u.