9 juni 2015: Open Space Conferentie gemeente Apeldoorn

Hoe kunnen we succesvolle Apeldoornse projecten en initiatieven op het gebied van duurzame energie verder laten groeien? Die vraag staat centraal tijdens de Open Space conferentie op 9 juni in het Werkgebouw-Zuid van Apeldoorn.

Gemeente Apeldoorn nodigt alle Apeldoorners uit die hieraan een actieve bijdrage willen leveren, door mee te denken of hun netwerk ter beschikking te stellen. Bent u een financieel specialist, een marketeer, topvrijwilliger, leraar, kunstenaar, ondernemer, wetenschapper, ervaringsdeskundige of denkt u op een andere manier bij te kunnen dragen aan het verduurzamen van Apeldoorn, meldt u zich dan aan.

Op de bijeenkomst staan succesvolle bestaande projecten en initiatieven op het gebied van duurzame opwekking en energiebesparing centraal. Zij willen verder groeien en meer mensen bereiken. Na een korte presentatie van deze initiatieven gaan de aanwezigen in kleine groepen uiteen om in zelf gekozen deelsessies verder te spreken over concrete manieren waarop dit mogelijk is. Doel is om zo mogelijk ter plekke tot goede afspraken en ideeën te komen. Met de kracht, kennis en het netwerk van de Apeldoornse gemeenschap wordt zo in korte tijd onderzocht hoe de projecten hun ambities kunnen verwezenlijken.

Deze eerste Open Space Conferentie maakt onderdeel uit van een project van de gemeente Apeldoorn om samen met de inwoners van Apeldoorn te komen tot een nieuwe, breed gedragen duurzame energie agenda.

Aanmelden kan via apeldoorn@tertium.nl
Definitieve programma wordt op 1 juni gemaild.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie stuur dan een e-mail naar apeldoorn@tertium.nl.

Namens Gemeente Apeldoorn,
Xandra van Lipzig, Programmamanager Apeldoorn Energieneutraal