2e ALV in teken van ‘samen verder bouwen’

De tweede Algemene Ledenvergadering (ALV) van deA vond woensdag 17 april plaats. Al voor de officiële ontvangsttijd druppelden de eerste leden binnen. Gelukkig had de Rabobank de koffie al ruim op tijd klaar staan. Zo was er voor en na de vergadering gelegenheid voor informele ontmoeting.

Het bestuur kijkt terug op een geslaagde vergadering, die in een prettige sfeer verliep. We hebben veel onderwerpen met elkaar besproken, er kwamen waardevolle vragen en suggesties uit de zaal en er zijn ervaringen gedeeld. De vragen en suggesties leiden tot een aantal zaken om verder uit te werken. Zo zullen we bijvoorbeeld het thema ‘projectfinanciering en participaties’ verder uitwerken. Dat doen we graag samen met de leden, zodat we net als op de ALV in gesprek met elkaar tot nieuwe inzichten en oplossingen komen.

In het kort de uitkomsten van de agendapunten:

  • Lianda Sjerps-Koomen is benoemd als vijfde coöperatieraadslid.
  • Het participatiereglement is goedgekeurd.
  • Het jaarverslag en de jaarrekening over 2012 zijn vastgesteld, en het bestuur heeft goedkeuring gekregen over 2012.
  • Het jaarplan voor 2013 is goedgekeurd. De ambitie van deA blijft, het perspectief op voldoende inkomsten is groot genoeg. We bouwen samen verder aan wat we in 2012 begonnen zijn!  

De volgende ALV vindt plaats in het najaar, in oktober of november. We zullen dan de leden vragen naar input voor het jaarplan voor 2014.