21 april: ledenvergadering deA

Op dinsdagavond 21 april ontmoeten de leden van deA elkaar weer tijdens de jaarlijkse ledenvergadering (ALV). Met elkaar bespreken we het jaarplan voor 2015 en de resultaten tot nu toe. Opnieuw heeft Waterschap Vallei en Veluwe de zaal aan ons beschikbaar gesteld, het adres is Steenbokstraat 10 in Apeldoorn. Aanvang 19.30 uur, koffie en thee staan klaar om 19.00 uur. De leden van deA hebben inmiddels via de mail de uitnodiging met een meer gedetailleerd programma ontvangen. Wilt u ook meepraten? Word dan lid en kom ook naar de ALV.