Locatie: Uddel

Bedrijf: Ecoferm Kroes

Productiecapaciteit:  Energie voor ca. 4 huishoudens

Wijze van energieopwekking: mestvergisting

 

Hoe werkt mestvergisting?
Stap 1
De dieren (3.600 kalveren) staan op een vloer met rubberen stroken. De mest valt door de stroken naar beneden. Ieder uur wordt de mest weggeschoven naar een afgesloten ruimte.

Stap 2
De mest gaat vervolgens naar de vergistingsinstallatie. Door het toevoegen  van warmte ontstaat er methaangas. Dit methaangas wordt opgeslagen en via een warmtekrachtinstallatie omgezet in elektriciteit en warmte.

Stap 3
Wat overblijft in de vergister wordt gescheiden in een dunne en dikke substantie. De dunne substantie wordt gebruikt om eendenkroos mee te kweken als eiwitrijk voedsel voor de kalveren. De dikke substantie wordt gedroogd om er vervolgens kalvermestkorrels van te maken voor de tuinbedrijven.