Is er subsidie beschikbaar voor als ik wil gaan isoleren?

Voor het isoleren van je woning is ook in 2021 een rijkssubsidie beschikbaar. Voorwaarde is dat er minimaal 2 maatregelen worden genomen om het huis duurzamer te maken. De ISDE-regeling gaat in per 1 januari,...

Wat is het Hoomdossier?

Hoomdossier geeft je op een toegankelijke manier inzicht in het energiegebruik van je woning. Daarmee kan je zelf de volgorde van te nemen maatregelen bepalen. Je kunt dat in het dossier zelf online bijhouden. Hoomdossier...

Ik heb een huurwoning. Kan ik ook van de genoemde acties gebruik maken?

Nee, dit kan helaas niet. Het kabinet heeft de keuze gemaakt om de middelen in te zetten voor kleinschalige maatregelen door eigenaren van koopwoningen. De gemeente moet de activiteiten dan ook richten op die doelgroep....

Waarom organiseert deA al deze acties in De Dreven?

De gemeente Apeldoorn krijgt in 2020 extra geld van het Rijk om huiseigenaren zoals jou te helpen met verduurzamen. In heel Apeldoorn bieden we daarom dit jaar diverse gratis activiteiten en producten aan, dus ook...