Duurzame Parken | Geef De Parken nieuwe energie

Keuze proces

Als er nog zoveel onzekerheid is over lokale beschikbaarheid, waarom moeten we nu dan al kiezen?

We vragen nu niet om een keuze, maar om het uitspreken van je voorkeur voor een route naar een eindoplossing. Het werken met routes biedt ruimte en flexibiliteit naar de toekomst.

Waarom moeten we van het aardgas af?

In het kader van de wereldwijde klimaatdoelstellingen is het beleid van Europa en Nederland om fossiele brandstoffen uiterlijk 2050 te vervangen door duurzame alternatieven. Het gebruik van aardgas is dus eindig.

Ik wil graag gas houden. Kan dat ook?

Dat kan, in de optie duurzaam gas blijven we ook nog een tijdje op het aardgas en zetten we in op besparing middels isoleren en hybride warmtepompen en gaan we op den duur over naar groengas of waterstof. 

Ik heb begrepen dat de bewoners van de Parken hun voorkeur kunnen uitspreken, maar nog geen keuze hoeven te maken.

Als wijk krijgen we binnenkort de gelegenheid om een voorkeur aan te geven welke duurzame energie voorziening wij in de toekomst voor onze wijk als oplossing zien. Het ingenieursbureau Witteveen en Bos heeft 3 meest in aanmerking komende opties voor onze wijk uitgewerkt. Voor elk van deze opties is aangegeven wanneer er keuzemomenten komen en welke graden van vrijheid er zijn in deze keuzes in de periode tot 2030.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners aangeven wat hun voorkeur is.. Is er een duidelijke voorkeur voor een alternatief of moet er gezocht worden in een combinatie van oplossingen eventueel in combinatie met andere wijken.

De toekomst kan er nog zo anders uitgaan zien door nieuwe ontwikkelingen op het geval van energietransitie en door veranderde financiële budgets van de Overheid.

De ontwikkelingen op het vlak van duurzame warmte en het opwekken van elektriciteit zullen de komende jaren gewoon doorgaan. Warmtepompen zullen stiller worden en krijgen een iets beter rendement (COP), er komen Isolatiematerialen op de markt met hogere isolatie-waarden etc. De vraag naar innovatie van technologieën en producten zal deze ontwikkelingen blijven stimuleren.

Deze ontwikkeling in kwaliteit en prijs naar de toekomst toe is moeilijk te kwantificeren. Zeker is wel dat met het isoleren van de woning de energiekosten omlaag zullen gaan en het comfort-gevoel omhoog. En dat zou dan ook de eerste stap moeten zijn in het verduurzamen van onze woningen.

En ook is zeker dat we op termijn af gaan stappen van het aardgas (uiterlijk in 2050).

Wanneer gaan we in De Parken afscheid nemen van het aardgas?

Dat is nu nog niet te zeggen maar we streven ernaar om in 2030 over te kunnen stappen. Het hangt om te beginnen af van de voorkeur die de bewoners van De Parken uitspreken in februari 2021. Wanneer de gemeenteraad de voorkeur van de wijk bekrachtigt, is de volgende stap te bepalen wanneer de optie als alternatief voor aardgas voor de wijk beschikbaar is. Op het moment dat het alternatief beschikbaar is, gaan we bepalen hoe en in welk tempo we in De Parken afscheid van aardgas gaan nemen.

Hoe gaan we in De Parken onze voorkeur uitspreken?

Voor 1 februari ontvangen alle woningen in de wijk een brief in de bus met daarin de uitnodiging om de voorkeur op te geven. De  termijn voor indienen van de voorkeur is 1 – 15 februari 2021. Dat kan digitaal of via de contactpersonen in de straat. 

Daarna gaat het projectteam de data verzamelen en analyseren. En de uitslag wordt natuurlijk zo snel mogelijk gedeeld in de wijk. 

Rol van de gemeente

Worden we als huiseigenaren verplicht mee te doen?

Als huiseigenaar kunt u altijd de keuze maken om de woning all-electric te verwarmen (helemaal gasloos te worden). Als de nieuwe warmteoplossing gerealiseerd wordt, is het wel verstandig om eraan mee te doen. Als u dat niet doet dan kunnen de kosten voor vasthouden aan de huidige aardgas-voorziening flink gaan oplopen. Vanwege het toewijzen van beheerkosten naar de afnemers. 

Vervolg na uitspreken van de voorkeur?

Zodra medio februari 2021 de uitkomst van de ‘stemming’ onder de bewoners bekend is, zal deze gecommuniceerd worden. De gemeente geeft aan veel waarde te hechten aan de uitkomst en deze zeer serieus te nemen. Duidelijk is dat een hoge opkomst daarbij ontzettend helpt. Overigens goed te beseffen dat uiteindelijk de gemeenteraad beslist over het alternatief voor aardgas. En ook richting de gemeenteraad helpt een hoge opkomst.

Februari 2021 is de afronding van het proces om de voorkeur van De Parken te bepalen. Een einde en tevens een nieuw begin. Een begin om de voorkeursoptie ook te realiseren, tot uitvoering te brengen. En wat de uitkomst ook is, we gaan sowieso in gesprek met de gemeente om de volgende stap te kunnen zetten.

Warmte-oplossing

Waar halen we de elektriciteit vandaan voor de warmtepompen? Willen we al onze monumentale panden vol leggen met zonnepanelen?

Die duurzame elektriciteit kan natuurlijk ook van buiten De Parken komen. Zonnepanelen op de daken is niet overal mogelijk of wenselijk. Dus hiervoor moet ook zeker buiten de wijk gekeken worden.

Is waterstof wel duurzaam? Het wordt nu immers gemaakt van aardgas en aardolie.

Waterstof kan heel duurzaam gemaakt worden. De verwachting is dat het in de toekomst wordt gemaakt van zonne- en windenergie, dus 100% CO2-vrij en duurzaam. 

Als er een alternatief gas komt i.p.v. aardgas, wordt dat dan waterstofgas of groen gas?

Op dit moment kan dat nog niet gezegd worden. De ontwikkelingen in de komende jaren gaan ons leren welk alternatief voor aardgas uit de gasleiding kan gaan komen, als we gezamenlijk kiezen voor een duurzaam gas als warmteoplossing.

Als alle woningen warmtepompen krijgen, voldoet het elektriciteitsnet vermoedelijk niet. Dat zal verzwaard moeten worden; moeten dan alle straten weer open?

Die verzwaring van het elektriciteitsnet zal vooral gevolgen hebben voor de transformatorhuisjes; die moeten verzwaard worden, of er komen er meer van.

Kan een warmtepomp ook toegepast worden in een flat?

Ja, dat kan zeker. Individueel per appartement, of een centrale  warmtepomp voor de hele flat. De oplossing hangt af van de technische mogelijkheden in de flat.

Kunnen de huizen die aan Kerschoten grenzen, meeliften op het warmtenet van Kerschoten?

Dat is niet zeker, maar er is goed contact over wat er op het grensvlak van de wijken mogelijk is. Door je in te schrijven voor de nieuwsbrief uit die wijk (via regisseur@kerschotenenergieneutraal.nl) blijf je daarvan op de hoogte.

Waar halen we alle elektriciteit vandaan die nodig is voor warmtepomp of waterstof?

De ontwikkeling van zon en wind gaat komende jaren heel hard. Bij de huidige planning is in 2030 circa 2/3 van de elektriciteit duurzaam opgewekt. Dit komt zowel door wind op zee, maar de regionale bijdrage van zon en wind op land wordt in de RES (Regionale Energie Strategie) besloten. Voor Apeldoorn is dat de Cleantech regio.

Zijn in de eindfase zowel hybride warmtepomp als duurzame gasketel nodig?

Technisch gezien kan het prima met enkel een gasketel. Het is echter waarschijnlijk dat het voordeliger blijft om er een hybride warmtepomp bij te houden om zo op de gasrekening te besparen. En misschien ook wel omdat je het prettig vind om ermee te koelen, want dat kan met sommige hybride warmtepompen. Zelf airco als hybride warmtepomp.

Warmtepomp

Met welke prijs voor waterstof is gerekend in de warmtewijzer?

Door Witteveen+Bos is het rapport PBL waterstof van de gebouwde omgeving gebruikt, dat geeft een overzicht van de verschillende studies. Witteveen+Bos heeft daarin een waarde in het midden van range gekozen en hier belasting aan toegevoegd die even hoog is als de huidige belasting op aardgas. 1e periode prijsniveau 2030 en 2e periode prijsniveau 2050.

Wat is een hybride waterpomp?

Een hybride warmtepomp is een combinatie van een cv-ketel met een warmtepomp. De warmtepomp zorgt daarbij voor het grootste deel van de tijd voor de verwarming; als het erg koud is neemt de cv-ketel het over. Hiermee kan flink bespaard worden op het gasverbruik, het elektrisch verbruik neemt wel toe.

Warmtepomp

Hoe zit het eigenlijk met de duurzaamheid van de bron voor de warmteoplossing?

Los van welke warmteoplossing er ook gekozen gaat worden zal de bron van die warmte duurzaam moeten zijn. Of kernenergie op termijn tot een duurzame bron gerekend kan worden is niet bekend. 

Gaat het vraagstuk over duurzaamheid niet vooral over vermindering van de CO2-uitstoot ipv een keus voor een alternatieve manier van verwarmen in huis?

Het vinden van een alternatieve bron voor warmte gaat over reductie van CO2-uitstoot. Met het huidige aardgasverbruik (4,2 miljoen m3 per jaar) zorgt De Parken voor een uitstoot van 7.938.000 kg CO2 per jaar. Door te kiezen voor een duurzame variant gaat de CO2-uitstoot naar 0.

Kan ik mijn huis niet gewoon met gas verwarmen?

Een keuze voor duurzaam gas / hybride is gericht op behoudt van het huidige gasnet. Vele onderzoeken tonen aan dat er weinig nodig is om het huidige gasnet geschikt te maken voor een ander type gas als bijvoorbeeld waterstof. Mogelijk moet er dan wel een andere cv-ketel geïnstalleerd worden. 

Moet ik persé een warmtepomp aanschaffen naast de cv-ketel?

Een keuze voor duurzaam gas / hybride betekend het behoud van een cv-ketel eventueel icm een warmtepomp (hybride). Niet alle woningen zijn geschikt voor een warmtepomp. En niet iedereen wil een warmtepomp. Dan is alleen duurzaam gas een prima keus. Maar met een hybride warmtepomp is de totaal oplossing wel duurzamer (en in gebruik goedkoper) dan alleen een cv-ketel.

Warmtepomp

Financiën

Wie gaat het betalen? Wat gaat het kosten?

Wat het gaat kosten hangt af van de gekozen optie. Een nieuwe CV ketel kost cirac € 2.000,-, een hybride warmtepomp + CV ketel kost circa € 7.000,-. Ga je ook nog verstandig isoleren bijv. dak isoleren van binnenuit en spouwmuurisolatie komen hier nog enkele duizenden euro’s bij. Juist met deze oude huizen laat de analyse van Witteveen+Bos zien dat je inclusief energiekosten over 15 jaar toch goedkoper uit kan zijn dan met die CV ketel van € 2.000,-. Wil je naar all-electric warmtepomp dan moet je verder gaan met isoleren en ook de radiatoren vervangen en dan praat je over tienduizenden euro’s.

In de basis is het aan bewoners zelf om dit te betalen, maar er zijn voor zowel warmtepompen als isolatie subsidies die een deel van de kosten dekken, de belangrijkste is de ISDE. Als je het geldt niet hebt zijn er ook goede mogelijkheden om het te financieren denk aan Energiebespaarlening, het nemen van een bouwdepot / verduurzaminghypotheek of woningabonnement.

Energietransitie De Parken

het rapport ‘Energietransitie De Parken - wat zijn de opties en de routes?’ samengevat voor elke inwoner

Voor alle vragen over energie kunnen bewoners van De Parken een beroep op mij doen. Ik kan bewoners online of telefonisch vertellen wat de volgende stappen op het gebied van verduurzaming in je eigen huis kunnen zijn en/of helpen bij vragen over de WarmteWijzer.

Wil je ook weten welke maatregelen voor jouw huis aan te raden zijn? Maak gerust een afspraak, ik help je graag.

Geef de Parken Nieuwe Energie