Duurzame Parken | Apeldoorn

De Initiatiefgroep Duurzame Parken organiseert 27 oktober om 13:00 uur

KIWA Excursie, maak kennis met de wondere wereld van waterstof

Duurzame Parken

De gemeente Apeldoorn heeft De Parken aangewezen als een van de vier aardgasloze pilotwijken van het programma Wijk van de Toekomst. De Parken is in vele opzichten een interessante wijk, groen en monumentaal. Niet voor niets aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht, een waarde die we willen behouden. Maar we willen ook in De Parken over op duurzame energie. Een mooie opgave die ook extra kansen biedt.

Initiatiefgroep Duurzame Parken

Dat is één van de redenen dat in onze wijk de initiatiefgroep Duurzame Parken is ontstaan. Een groep van inmiddels circa 50 bewoners die zich actief bezighoudt met de vraag - Wat wordt het alternatief voor aardgas voor onze wijk en hoe gaan we dat aanpakken? De initiatiefgroep wordt daarbij ondersteund door Michael Boddeke van deA en energieregisseur Albert van Dam, die beiden door de gemeente betaald worden. Naast de gemeente is ook de wijkraad nauw betrokken bij het project Duurzame Parken.

Van vergezicht naar realisatie

De noodzaak is groot en onze ambitie is stevig. Ons ultieme einddoel is namelijk om binnen één generatie (25 jaar) in onze wijk geen fossiele energie meer te gebruiken voor wonen, werken en verplaatsen. Alle stroom die we dan gebruiken is duurzaam opgewekt, ook die voor het ‘tanken’ van onze auto’s. En alle gebouwen in onze wijk verwarmen we dan niet meer met aardgas. Voor het waarmaken van onze ambitie kiezen we voor een stap-voor-stap aanpak, met een herkenbaar resultaat na 3, 10 en dus 25 jaar.

Peiling onder bewoners

Begin 2020 is een peiling onder de bewoners gehouden waarin meer dan helft van de bewoners meedeed. Op basis van de uitkomsten van de peiling is het aantal opties teruggebracht naar drie. Verder bleek uit de peiling ook dat veel bewoners nog geen keuze konden maken en meer informatie nodig hadden. Om die reden is eind juni 2020 aan onderzoeksbureau Witteveen+Bos de opdracht verstrekt om de verschillende opties verder te onderzoeken.

November 2020 is het rapport opgeleverd waarin de drie opties nader zijn uitgewerkt op met name de aspecten duurzaamheid en kosten. Verder is er een filmpje gemaakt en de Warmtewijzer beschikbaar waarmee bewoners de impact van de drie optie voor hun eigen woning kunnen bekijken. Rapport en Warmtewijzer zijn te downloaden.

Bewoners spreken hun voorkeur uit

In februari 2021 is aan alle bewoners van De Parken de vraag voorgelegd wat zij als hun voorkeursoptie zien als het gaat om het alternatief voor aardgas. Aan deze stemming heeft 45% van de bewoners meegedaan en koos 81% van hen voor de optie: een duurzaam gasnet met een hybride warmtepomp. 

Op basis van het resultaat is een vervolgaanpak geschreven, welke besproken is met de gemeente. Belangrijk onderdeel van de vervolgaanpak is het borgen van de door de bewoners gemaakte keuze in de Transitievisie Warmte. De gemeente heeft positief gereageerd op de voorgestelde aanpak

caret-down caret-up caret-left caret-right

Voor alle vragen over energie kunnen bewoners van De Parken een beroep op mij doen. Ik kan bewoners online of telefonisch vertellen wat de volgende stappen op het gebied van verduurzaming in je eigen huis kunnen zijn en/of helpen bij vragen over de WarmteWijzer.

Wil je ook weten welke maatregelen voor jouw huis aan te raden zijn? Maak gerust een afspraak, ik help je graag.

Energietransitie De Parken

het rapport ‘Energietransitie De Parken - wat zijn de opties en de routes?’ samengevat voor elke inwoner

De Parken, pilotwijk van de toekomst

blijf op de hoogte van het project Duurzame Parken