Transitievisie Warmte van de gemeente in de maak

Op 7 oktober kun je van 15:00 tot 19:00 uur in gebouw Irene aan de Koninginnelaan naar een inloopmiddag van de gemeente over de Transitievisie Warmte (TVW). In die visie geeft de gemeente aan hoe zij de overgang van aardgas naar duurzame warmte in grote lijnen voor zich ziet.

Onderzoek bepalend voor de input

Wat onze wijk betreft is het onderzoek dat we deden naar de behoefte en visie van onze bewoners bepalend geweest voor de input. De TVW ligt sinds 22 september tot en met 20 oktober ter inzage. Download de Transitievisie Warmte, en geef eventueel je reactie.
Ook organiseert de gemeente een digitale informatiebijeenkomst op 4 oktober van 19:30 tot 21:00 uur. Maar speciaal voor De Parken kun je dus aansluiten bij de inloopavond op 7 oktober.

Transitievisie Warmte Meebeslissen, meedenken en meedoen De Parken