Opruimactie Magistratenveld

Magistratenveld Centraal Wonen is een kleine woongemeenschap waar delen en samen wonen centraal staat. Het bestaat uit 25 woningen en een centraal gebouw. Op het gebouw liggen 151 zonnepanelen van het project Zon voor Huur. De centrale ruimte wordt binnenkort heringericht door Ons Huis, de eigenaar van het gebouw. Dit was een mooie reden om met elkaar de ruimte op te ruimen en spullen te hergebruiken en wat stuk is weg te doen. Een aantal partijen hebben de handen ineen geslagen en zijn aan de slag gegaan met deze organisatie. Hermien Marsman, buurtregisseur van Stimenz, Ellen Soorsma van Ons Huis en ik vanuit mijn duurzaamheidsrol hebben samen met bewoners van het Magistratenveld deze dag georganiseerd.

Burendag: opruimdag

Zaterdag 22 september was het zover. Omdat het ook burendag was, vonden we dat een perfect moment om deze opruimactie te organiseren. Daarbij werd de gehele Magistratenveld betrokken.
Tijdens de opruimactie helpt Circulus-Berkel mee door die dag een container te brengen en halen. Foenix komt eind van de dag de spullen ophalen die nog goed, netjes en verkoopbaar zijn.

2e leven voor spullen

Om 11:00 uur beginnen we met alles klaarzetten, de container op de juiste plek plaatsen, koffie en thee zetten, laptop om te registreren openen. Vanaf 12 uur is iedereen uit de straat welkom om zijn/haar spullen de komen brengen. Vrijwilligers uit de straat helpen om een goede selectie te maken: wat moet echt weg en wat kan door voor een 2e leven.
Alles wat voor Foenix bewaard wordt, verzamelen we op een aparte parkeerplaats. Daar worden zelfs spullen geruild. Helemaal top, want te vaak worden spullen weggedaan terwijl ze nog prima te gebruiken zijn. Hergebruik is een belangrijk thema in de gehele afvalstroom.

 

 

Hulp van Foenix en Circulus-Berkel

Om 15:30 uur komt Foenix de spullen ophalen en niet lang erna komt ook Circulus-Berkel de container weer ophalen. Wat is er hard gewerkt! Een volle vrachtwagen aan spullen gaat naar Foenix voor hergebruik, een volle 40m3-container wordt afgevoerd richting Circulus. Velen deden mee, hielpen elkaar en hebben afscheid genomen van de oude centrale ruimte, zoals die er zolang is geweest. Een belangrijke stap voor de toekomst. De centrale ruimte zoals ie was komt niet meer terug, maar met zoveel enthousiaste mensen geloof ik dat de centrale ruimte alleen maar mooier kan worden. De energie voor de toekomst is er.

Dank Hermien, Ellen en alle bewoners van de gehele Magistratenveld voor de super goede samenwerking!

Dieuwke de Boer
Energieregisseur De Maten