Stukken ALV 17 april 2019:

Jaarverslag 2018

deA Jaarrekening-Balans-V+W-2018-(plus Begroting 2019)-20190304

20190326 Holding opheffen concept Uittreksel uit Notulen coöperatie [17498595]