Ledenvergadering deA

Ledenvergadering deA

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van Coöperatie deA vindt plaats op woensdagavond 18 november 2020 om 19.30 uur, online. Hartelijk welkom! Ben je nog geen lid, meld je dan eerst aan.

Programma

Tijdens de vergadering worden het Jaarplan 2021 en de Begroting 2021 toegelicht. Het Jaarplan 2021 en de begroting 2021 geven een inzicht in de plannen van deA.
Ook worden de resultaten gepresenteerd van de ledenenquête over de rol van deA in de ontwikkeling van zonneparken in de gemeente Apeldoorn. Vanuit de enquete en de bespreking daarover formuleren we de rol die deA daarin inneemt in de komende tijd.

In deze vergadering nemen we ook afscheid van de huidige voorzitter Arien Scholtens
en worden een aantal nieuwe bestuursleden benoemd

Om 19.30 uur start de vergadering. Uiterlijk 21.30 uur sluiten we af.

We horen graag via een e-mail naar cooperatie@de-a.nl of je aanwezig bent.

Geen lid?

Ben je geen lid van deA, maar heb je wel belangstelling voor deze bijeenkomst, meld je aan.

Lid worden