De Algemene Ledenvergadering (ALV) van Coöperatie deA vindt plaats op woensdagavond 21 april 2021 om 19.30 uur, via Zoom. Tijdens de ledenvergadering wordt het Jaarverslag 2020 en de Jaarrekening 2020 toegelicht.

Geen lid?

Ben je geen lid van deA, maar heb je wel belangstelling voor deze bijeenkomst, meld je aan.

Lid worden>